Cập nhật địa chỉ của quí vị bằng cách sử dụng trang mạng mySouthEastWater
Đây là số khách hàng của quí vị. Quí vị có thể cần số này nếu cần nói chuyện với một nhân viên phục vụ khách hàng, hoặc truy cập vào trang mạng mySouthEastWater.
Số tiền sẽ được rút ra thẳng từ tài khỏan ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị muốn trả hóa đơn trực tiếp, xin hãy vào trương mục của mình ở trang mạng mySouthEastWater.
Trả Định Kỳ:
Số tiền sẽ được trả định kỳ theo họach định đã được đồng ý. Nếu quý vị chọn theo cách trả định kỳ hoặc cần sự giúp đỡ, xin hãy vào xem trang mạng này để biết thêm những chọn lựa dành cho quý vị: payment options.
Việc giảm giá được áp dụng cho hóa đơn của quý vị. Con số sẽ chỉ được đưa ra nếu quý vị có thẻ giảm giá đã được đăng ký với chúng tôi. Xin hãy bấm vào đây để xem quý vị có được giảm giá không here
Đây là ngày mà quí vị phải thanh toán trả hóa đơn của quí vị.
Đây là bất động sản mà các khoản phí được áp dụng.
Những lệ phí mới được cộng thêm vào hóa đơn mới kể từ ngày hóa đơn trước gửi cho quý vị.
Đây là tin tức quan trọng về lượng nước tiêu thụ và những khỏan chi có liên quan của quý vị. Chúng tôi đã tính ra số lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày và chi phí hàng ngày của quý vị.
Lệ phí của các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ bao gồm phí công viên mỗi năm và phí thoát nước. Xem Trang 2
Ngoài những cách thanh toán hóa đơn của quí vị thường dùng như hiện nay, chúng tôi đã đưa ra trang mạng mySouthEastWater, rất thuận tiện để quí vị có thể quản lý tài khoản của quí vị trực tuyến bất cứ lúc nào. Thật thuận tiện hơn nếu quí vị có một điện thọai di động với ứng dụng cho iphone!
Tùy thuộc vào số người đang cư ngụ trong căn nhà, so sánh lượng nước sử dụng mỗi ngày với cùng thời điểm năm trước, và những người khác sống trong địa phương của quý vị.
Xin hãy xem lượng nước trung bình được tiêu thụ hàng ngày của quý vị trong hóa đơn này. Quý vị có thể so sánh nó với cùng thời điểm năm trước, và những hộ khác sống trong cùng địa phương để so sánh.
điện thọai di động với ứng dụng cho iphone!
Đồng hồ đo nước của quý vị được đọc ra sao. ‘A’ nghĩa là chúng tôi đã đến đo đồng hồ nước của quý vị. Trong khi đó, ‘E’ có nghĩa là chúng tôi chỉ suy đóan thôi. Nếu là suy đóan, quý vị có thể cung cấp chỉ số thực sự hiện trên đồng hồ nước ở trang tài khỏan của quý vị ở mySouthEastWater.
Phí này được tính theo lượng nước đã được sử dụng tại bất động sản của quí vị được đo theo đồng hồ nước của quí vị.
Phí này dùng cho việc thu gom, điều chế và xử lý nước thải sao cho an toàn.
Đây là một đóng góp mà tất cả mọi người phải làm để trang trải cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống cung cấp nước để dẫn nước tới bất động sản của quí vị.
Phí này góp phần vào việc bảo trì hệ thống vận chuyển chất thải từ bất động sản của quí vị tới nhà máy tái chế.
Phí Đường Thủy và Thoát Nước giúp bảo vệ và cải thiện tốt tuyến đường thủy. Phí này cũng bảo vệ chúng ta khỏi lũ lụt. Phí này được thu bởi Melbourne Water. Để biết thêm thông tin, xin đọc trang thông tin ngay bây giờ, hoặc truy cập melbournewater.com.au